Komplexní právní služby 10 hod.

Nejvýhodnější !
  • Kompletní právní služby dle zadání klienta v předplaceném časovém rozsahu 10 hodin za zvýhodněnou cenu 2.590,- Kč s DPH/hod. (2.140,- Kč/hod. bez DPH).
  • Možnost využití na veškeré právní služby, např. osobní nebo telefonické konzultace či videokonference, kontroly smluvní dokumentace, zpracování kvalifikovaného trestního oznámení, podání a vyjádření k soudům a jiným orgánům apod. Jedná se o vhodné řešení pro klienty očekávající větší rozsah právních služeb v krátkém časovém období anebo celkové zpracování konkrétního případu.
  • Účtuje se pouze čas skutečně strávený na zadání klienta po započatých 15 min., samozřejmostí je detailní vyúčtování poskytnutých služeb.
  • Možnost čerpat zvýhodněné služby do výše sjednaného časového rozsahu po dobu 3 měsíců od zakoupení. V rámci tohoto předplaceného zvýhodnění lze převzít právní zastoupení pouze k jednotlivým specifikovaným právním úkonům (např. k podání elektronického platebního rozkazu, podání vyjádření k soudu, navrhu na výkon rozhodnutí apod). V rámci předplaceného zvýhodnění nelze poskytovat služby spojené se zastupováním v soudních a jiných řízeních.

PLATBA KRYPTOMĚNOU (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin a USD Coin). Po provedení platby pokračujte vložením služby do košíku a při dokončení objednávky vyberte tuto formu platby.

25 900,00 Kč 36 300,00 Kč