Návrh na úpravu péče, styku a výživy nezletilého dítěte

Potřebujete zahájit řízení o úpravu poměrů nezletilých dětí, ale nepodařilo se Vám uzavřít s partnerem či manželem dohodu? Pomůžeme Vám se zahájením řízení pomocí argumentačně a právně kvalifikovaného návrhu, jehož prostřednictvím sdělíte soudu a orgánu sociálně-právní ochrany dětí svoji představu o dalším životě Vašich dětí po odloučení s druhým rodičem.

Pokud jste s partnerem nedospěli k dohodě, ale přesně víte, čeho chcete v opatrovnickém řízení dosáhnout, pomůžeme Vám s přípravou návrhu, jehož prostřednictvím sdělíte soudu všechny podstatné skutečnosti týkající se Vašich osobních poměrů i poměrů Vašich dětí. S naší pomocí Vás v rámci soudního řízení nepřekvapí žádná otázka a prostřednictvím naší služby získáte představu o tom, co Vás v opatrovnickém řízení nemine.

Pečlivým vyplněním formuláře a přiložením kopie rodných listů dětí nám poskytnete všechny údaje potřebné pro přípravu návrhu na úpravu poměrů k nezletilým. Budeme-li z Vaší strany potřebovat jakékoliv doplnění, spojíme se s Vámi tak, aby byl návrh k soudu sepsán k Vaší plné spokojenosti.

Budete-li potřebovat jakékoliv informace nebo konzultace, doporučujeme k této službě využít některou z našich konzultačních služeb. Osobní nebo telefonická porada, případně videokonference s naším specializovaným právníkem Vám umožní seznámit se blíže s navazujícím soudním řízením, které Vás čeká. Současně také můžeme pružně reagovat na Vaše specifické požadavky, které si přejete do dokumentu kvalifikovaně zapracovat.

PLATBA KRYPTOMĚNOU (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin a USD Coin). Po provedení platby pokračujte vložením služby do košíku a při dokončení objednávky vyberte tuto formu platby.

2 300,00 Kč