Převod nemovitosti bez advokátní úschovy

  • Vyhotovíme kvalifikovanou kupní nebo darovací smlouvu k převodu nemovitosti.
  • Vyhotovíme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.
  • Zapracujeme připomínky obou smluvních stran.


  • Jakmile si vyhlédnete vysněnou nemovitost, předáte svůj případ my vyřešíme veškeré úkony nezbytné s převodem vlastnického práva.
  • Zpracujeme potřebnou smluvní dokumentaci, tedy návrh kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a informujeme obě smluvní strany o převzetí případu.
  • Zjistíme a zkoordinujeme stanoviska obou stran kupní smlouvy k zaslaným návrhům a po vzájemném konsenzu je zapracujeme do smluvní dokumentace.
  • Uzavření smlouvy můžeme zajistit v případě Vašeho zájmu v sídle naší advokátní kanceláře.
  • Cena neobsahuje advokátní úschovu kupní ceny a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

PLATBA KRYPTOMĚNOU (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin a USD Coin). Po provedení platby pokračujte vložením služby do košíku a při dokončení objednávky vyberte tuto formu platby.

5 980,00 Kč