Přihláška pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

  • v  situaci, kdy zjistíte, že s  Vaším dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, nabízíme možnost zpracování přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení,

  • po zahájení insolvenčního řízení lze pohledávky vůči dlužníku uplatňovat již pouze formou přihlášky pohledávky, nikoli podáním žaloby či jiným způsobem,
  • nemusíte čekat, až soud prohlásí úpadek dlužníka, přihlášku pohledávky lze podávat již ode dne, kdy byla zveřejněna vyhláška insolvenčního soudu o zahájení insolvenčního řízení,
  • pro podání přihlášky pohledávky není podstatné ani to, zda je již pohledávka splatná či nikoli,
  • přihlášku pohledávky Vám zašleme do konce následujícího pracovního dne od obdržení veškerých podkladů,
  • v případě, že si to budete přát, můžeme zajistit podání přihlášky příslušnému insolvenčnímu soudu, a to do konce následujícího pracovního dne od udělení zmocnění k zastupování v této věci.  

PLATBA KRYPTOMĚNOU (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin a USD Coin). Po provedení platby pokračujte vložením služby do košíku a při dokončení objednávky vyberte tuto formu platby.

2 250,00 Kč